Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Příměstský tábor pro děti z azylového domu NADĚJE

27. 7. 2017, Autor:Markéta Vlčková

Týden plný zážitků, poznání a zábavy si užilo 14 dětí z azylového domu NADĚJE, pro které si zaměstnanci připravili příměstský tábor na téma Noemova archa. Cílem bylo dopřát dětem zážitky, které prožívají všechny děti v období letních prázdnin, podpořit je ve spolupráci a rozšířit jejich znalosti a dovednosti. 

„V průběhu celého týdne jsme volili takové hry a aktivity, které děti naučí spolupracovat a posílí tak soudržnost skupiny. Hry, které nepodněcují k soutěživosti a nevraživosti, ale vytváří kamarádství a vyzývají k vzájemné pomoci. Zároveň byly aktivity v duchu zážitkové pedagogiky, jejíž princip je vzdělávání na základě vlastního prožitku. Děti si hrají a vzdělávají se současně,“ uvádí Hedvika Vavřincová, pedagog azylového domu NADĚJE Litoměřice.

Jaké konkrétní úkoly a aktivity děti plnily? Po celý týden měly děti za úkol získávat zvířátka, pro která na závěr postavily velkou papírovou loď. Pondělní den byl věnován koním. Děti si nejprve vyzkoušely hřebelcování a úklid stáje. Pak je čekala odměna v podobě krátké projížďky. Po vydatném obědu v Klobouku hrály hry pro rozvoj smyslů.

V úterý byla na programu procházka do blízké vesnice Skalice, při které plnily různé úkoly. Největší dobrodružství zažily během hledání papírových zvířátek v místní jeskyni, ve kterém jim pomáhala jen slabá svítilna. Každý nakonec přemohl svůj strach a úspěšně misi splnil.

Středeční den si děti užily na Písečném ostrově, kde jim Lezecký oddíl Brabenci poskytl své prostory. Vyzkoušely si zde lezeckou stěnu a samy si uvařily na ohni guláš. Následující den podnikla družina výpravu do ZOO parku v Chomutově, která se uskutečnila díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ. 

Poslední den dostaly děti za úkol postavit Noemovu archu. S nadšením se na hřišti azylového domu vrhly do práce a společně vytvořily úctyhodnou čtyřmetrovou loď z kartonu. Vyhodnotil se celý týden, předaly se diplomy s balíčkem odměn a na závěr proběhlo grilování.

„Rádi bychom poděkovali Dárcovskému fondu Hennlich a Nadaci ČEZ za finanční příspěvky, bez kterých bychom příměstský tábor neuskutečnili. Zároveň patří velké díky Lezeckému oddílu Brabenci a Barboře Markové za příjemně strávené dopoledne u koní. Děkuji také celému pracovnímu týmu, který příměstský tábor naplánoval a zrealizoval, děti byly nadšené,“ dodal Robert Krejčí, vedoucí azylového domu NADĚJE Litoměřice.
Ostatní

Událo se ...

14. 6. 2024 | Výlet do Bečova nad Teplou 28. 5. 2024

Výlet do Bečova nad Teplou 28. 5. 2024
V rámci kampaně Místa přátelská seniorům, kterou pořádá každoročně Město Litoměřice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, si mohli litoměřičtí senioři udělat výlet do Bečova nad Teplou, kde se v útrobách zámku krom běžných komnat skrývá ...

14. 6. 2024 | Do života bez karambolu 12. 6. 2024 - akce pro 9. třídy

Do života bez karambolu 12. 6. 2024 - akce pro 9. třídy
Ve středu 12. 6. 2024 byl Policií ČR ve spolupráci s městem Litoměřice, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a dalšími organizacemi připraven pro žáky 9. tříd litoměřických základních škol naučně zábavný program v rámci akci pod názvem Do života bez ...

11. 6. 2024 | Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky

Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky
Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky viz letáček. Máte chuť pomáhat druhým, bez nároku na finanční odměnu? Vaši pomoc potřebujeme zejména na lůžkových odděleních neurologie, rehabilitace a LDN. Cílem Vaší práce je obnovení ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.