Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Terénní program Litoměřicka

Terénní program Litoměřicka
Adresa: Lidická 57/11, 41201 Litoměřice
Provoz: Po-Pá 7:30-16:00
Telefon: 606 229 979
E-mail: terenni.program@kclitomerice.cz
www: www.kclitomerice.cz/tp
Poskytovatel služby: Oblastní spolek ČČK Litoměřice
IČ: 00426105
Forma poskytované služby: Terénní
Popis služby: Služba je bezplatná a anonymní a je poskytována na celém území bývalého okresu Litoměřice. Je určena pro uživatele omamně psychotropních látek (OPL), osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Poskytované služby: poradenství a informace v oblasti drogové problematiky, a to jak uživatelům OPL, tak široké i odborné veřejnosti, zprostředkování kontaktu s odborníky. Pracujeme také s rodinnými příslušníky a blízkými osobami uživatelů OPL. Dále TP vyhledává a bezpečně likviduje infekční materiál. 
Kapacita: Individuální kapacita: 2
Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženyOstatní

Událo se ...

7. 1. 2022 | Dotační programy odboru sociálních věcí a zdravotnictví

V hlavním menu v záložce DOTACE, naleznete všechny potřebné dokumenty k dotačním programům:Program podpory sociálních služeb pro rok 2022Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2022Program podpory sociálních a zdravotních aktivit na rok 2022

3. 1. 2022 | Nový komunitní plán počítá se startovacími byty pro mladé i podporou seniorů

Město Litoměřice nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Jako zbytek republiky, ale také Evropy, se však potýká se stárnutím obyvatelstva. Jak reagovat na tento trend? Jak pomoci mladší generaci? A lze udržet dosavadní kvalitu sociálních služeb na Litoměřicku a dále tyto ...

10. 12. 2021 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Komunitní centrum Litoměřice Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. přeje všem svým klientům a příznivcům krásné svátky vánoční a všechno krásné v Novém roce – v roce 2022. Také v tomto roce tu komunitní centrum bude pro klienty ...
© 2017. Všechna práva vyhrazena.