Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice

Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice
Adresa: Na Valech 525, 412 01 Litoměřice
Provoz: Po-Pá 8:00-16:00, nejlépe na objednání
Telefon: 416 533 267, 734 353 610
E-mail: avozabova@pms.justice.cz
www: www.pmscr.cz
Facebook: www.facebook.com/probacka
Poskytovatel služby: Probační a mediační služba ČR
IČ: 70888060
Druh služby:

Probační a mediační služba je státní organizace, která pracuje s pachateli i oběťmi trestných činů a jejich blízkými ve všech fázích trestního řízení. Pracujeme s dospělými, mladistvými i dětmi mladšími 15ti let, abychom zajistili nápravu újmy způsobené trestným činem a ochránili společnost před pácháním další trestné činnosti. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, např. se školami nebo neziskovými organizacemi, a usilujeme o zapojení komunity do procesu nápravy důsledků trestné činnosti.

Veškerá činnost probační a mediační služby je bezplatná.
Forma poskytované služby: Ambulantní, terénní
Popis služby: Poskytujeme:
  • Zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností
  • Pomoc obětem
  • Podporu pachatele v jeho začlenění do společnosti
  • Zajištění výkonu alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy obětí, nápravu pachatelů, potřeby komunity, ochranu společnosti a prevenci kriminality
  • Mimosoudní řešení důsledků trestné činnosti mezi obětí a pachatelem (mediace).
Kapacita: 4
Cílová skupina: Probační a mediační služba pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, obětmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Pracuje s dospělými, mladistvými i s dětmi mladšími 15ti let.Ostatní

Událo se ...

15. 3. 2023 | Kampaň Místa přátelská seniorům zahájilo taneční odpoledne

Kampaň Místa přátelská seniorům zahájilo taneční odpoledne
Tanečním odpolednem byl včera v sále litoměřického hradu zahájený desátý ročník kampaně Místa přátelská seniorům. Akce určená lidem nad 60 let bude v Litoměřicích probíhat až do poloviny listopadu a nabídne řadu různých aktivit. Jubilejní ročník ...

24. 2. 2023 | Zahájení kampaně

Zahájení kampaně
Slavnostní zahájení jubilejního 10. ročníku kampaně "Místa přátelská seniorům v Litoměřicích"proběhne dne 12. 3. 2023 od 15:30 hodin v prostorách sálu hradu v Litoměřicích. Vstupné je zdarma.  Všichni senioři jsou srdečně zváni. Těšíme se na Vaši ...

23. 2. 2023 | Děkovný dopis účastníků kampaně

Děkovný dopis účastníků kampaně
Dne 23. 2. 2023 byl panu starostovi Ing. Radku Lövymu doručen děkovný dopis od účastníků kampaně "Místa přátelská seniorům v Litoměřicích".  Velice si vážíme vyjádření pozitivního názorů přímo od seniorů, kteří se jednotlivých akcí pravidelně ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.