Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice

Probační a mediační služba ČR, středisko Litoměřice
Adresa: Na Valech 525, 412 01 Litoměřice
Provoz: Po - Pá: 8:00-16:00, nejlépe na objednání
Telefon: 725 921 061, 734 353 610
E-mail: avozabova@pms.justice.cz
www: www.pmscr.cz
Facebook: www.facebook.com/probacka
Poskytovatel služby: Probační a mediační služba ČR
IČ: 70888060
Druh služby:

Probační a mediační služba je státní organizace, která pracuje s pachateli i oběťmi trestných činů a jejich blízkými ve všech fázích trestního řízení. Pracujeme s dospělými, mladistvými i dětmi mladšími 15ti let, abychom zajistili nápravu újmy způsobené trestným činem a ochránili společnost před pácháním další trestné činnosti. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, např. se školami nebo neziskovými organizacemi, a usilujeme o zapojení komunity do procesu nápravy důsledků trestné činnosti.

Veškerá činnost probační a mediační služby je bezplatná.
Forma poskytované služby: Ambulantní, terénní
Popis služby: Poskytujeme:
  • Zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností
  • Pomoc obětem
  • Podporu pachatele v jeho začlenění do společnosti
  • Zajištění výkonu alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy obětí, nápravu pachatelů, potřeby komunity, ochranu společnosti a prevenci kriminality
  • Mimosoudní řešení důsledků trestné činnosti mezi obětí a pachatelem (mediace).
Kapacita: 4
Cílová skupina: Probační a mediační služba pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, obětmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Pracuje s dospělými, mladistvými i s dětmi mladšími 15ti let.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

26. 3. 2024 | Kampaň "Místa přátelská seniorům"

Kampaň
Již tradiční kampaň Místa přátelská seniorům připravil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví společně se svými partnery i v roce 2024. Kampaně se mohou zúčastnit litoměřičtí senioři starší 60 let. Slavnostní zahájení kampaně proběhne 14. 4. 2024 od 15:30 hodin ...

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.