Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Nový komunitní plán počítá se startovacími byty pro mladé i podporou seniorů

3. 1. 2022, Autor:Jan Vochomůrka

Město Litoměřice nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Jako zbytek republiky, ale také Evropy, se však potýká se stárnutím obyvatelstva. Jak reagovat na tento trend? Jak pomoci mladší generaci? A lze udržet dosavadní kvalitu sociálních služeb na Litoměřicku a dále tyto služby rozvíjet? Nejen těmito otázkami se zabývá 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022-2025.
„Při sestavování komunitního plánu jsme reagovali hned na několik změn. Nacházíme se v době, kdy v oblasti sociálních služeb musíme neustále čelit novým nařízením v souvislosti s covidovými opatřeními. Další rezonující změnou v Litoměřicích je vlastnictví nemocnice. I přesto se nám podařilo udržet plán sociálních služeb na stejné úrovni, jako tomu bylo doposud, a to jak samotným zajištěním služeb, tak i výší jejich finanční podpory,“ upozornil místostarosta Litoměřic Lukas Wünsch. „Město Litoměřice počítá pro rok 2022 s rozpočtem ve výši 5,5 milionu korun pro dotační program v oblasti sociálních služeb. Tato částka je v porovnání s dotacemi jiných měst nadprůměrná,“ upřesnila vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice Renáta Jurková.
Významným trendem, který ovlivňuje tvorbu komunitního plánu, je stárnutí obyvatelstva. „V současné době máme v ORP (obec s rozšířenou působností) přibližně pětinu obyvatel v seniorském věku. V budoucnu to má být až třetina obyvatel. Na to je třeba se připravit,“ zdůraznila Renáta Jurková. „Mezi významné cíle v oblasti sociální péče patří rozvoj pečovatelských a odlehčovacích služeb, služeb denního stacionáře a rozvoj osobní asistence, ale také rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory. Opomenout nelze ani podporu kulturních a společenských aktivit pro seniory,“ dodala Bohdana Dojčinovičová, referentka pro komunitní plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Litoměřicích.
Naopak mladší generaci má v následujících letech podle komunitního plánu podpořit například výstavba startovacích bytů a krizového bydlení. „Byty pro rodiny s nízkými příjmy pomohou především mladým ve věku od 18 - 35 let. Budou moci studovat a osamostatnit se, založit rodinu. Cílem tohoto bydlení je lepší finanční dostupnost vlastní domácnosti a schopnost finančně zvládnout tíživou situaci v našem městě,“ doplnil místostarosta Lukas Wünsch. Malometrážní byty s nízkým nájmem pro rodiny i jednotlivce hodlá město Litoměřice vybudovat v Želeticích, na místě stávajícího azylového domu. Na rodiny s dětmi cílí také rozvoj volnočasových aktivit i komunitních a mateřských center.
Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí a krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Město Litoměřice takto plánuje rozvoj sociálních služeb od roku 2004, na území obce s rozšířenou působností (tedy i pro Štětsko a Úštěcko) pak od roku 2018.

6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.