Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Nový komunitní plán počítá se startovacími byty pro mladé i podporou seniorů

3. 1. 2022, Autor:Jan Vochomůrka

Město Litoměřice nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Jako zbytek republiky, ale také Evropy, se však potýká se stárnutím obyvatelstva. Jak reagovat na tento trend? Jak pomoci mladší generaci? A lze udržet dosavadní kvalitu sociálních služeb na Litoměřicku a dále tyto služby rozvíjet? Nejen těmito otázkami se zabývá 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022-2025.
„Při sestavování komunitního plánu jsme reagovali hned na několik změn. Nacházíme se v době, kdy v oblasti sociálních služeb musíme neustále čelit novým nařízením v souvislosti s covidovými opatřeními. Další rezonující změnou v Litoměřicích je vlastnictví nemocnice. I přesto se nám podařilo udržet plán sociálních služeb na stejné úrovni, jako tomu bylo doposud, a to jak samotným zajištěním služeb, tak i výší jejich finanční podpory,“ upozornil místostarosta Litoměřic Lukas Wünsch. „Město Litoměřice počítá pro rok 2022 s rozpočtem ve výši 5,5 milionu korun pro dotační program v oblasti sociálních služeb. Tato částka je v porovnání s dotacemi jiných měst nadprůměrná,“ upřesnila vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice Renáta Jurková.
Významným trendem, který ovlivňuje tvorbu komunitního plánu, je stárnutí obyvatelstva. „V současné době máme v ORP (obec s rozšířenou působností) přibližně pětinu obyvatel v seniorském věku. V budoucnu to má být až třetina obyvatel. Na to je třeba se připravit,“ zdůraznila Renáta Jurková. „Mezi významné cíle v oblasti sociální péče patří rozvoj pečovatelských a odlehčovacích služeb, služeb denního stacionáře a rozvoj osobní asistence, ale také rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory. Opomenout nelze ani podporu kulturních a společenských aktivit pro seniory,“ dodala Bohdana Dojčinovičová, referentka pro komunitní plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Litoměřicích.
Naopak mladší generaci má v následujících letech podle komunitního plánu podpořit například výstavba startovacích bytů a krizového bydlení. „Byty pro rodiny s nízkými příjmy pomohou především mladým ve věku od 18 - 35 let. Budou moci studovat a osamostatnit se, založit rodinu. Cílem tohoto bydlení je lepší finanční dostupnost vlastní domácnosti a schopnost finančně zvládnout tíživou situaci v našem městě,“ doplnil místostarosta Lukas Wünsch. Malometrážní byty s nízkým nájmem pro rodiny i jednotlivce hodlá město Litoměřice vybudovat v Želeticích, na místě stávajícího azylového domu. Na rodiny s dětmi cílí také rozvoj volnočasových aktivit i komunitních a mateřských center.
Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí a krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Město Litoměřice takto plánuje rozvoj sociálních služeb od roku 2004, na území obce s rozšířenou působností (tedy i pro Štětsko a Úštěcko) pak od roku 2018.

6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025Ostatní

Událo se ...

15. 3. 2023 | Kampaň Místa přátelská seniorům zahájilo taneční odpoledne

Kampaň Místa přátelská seniorům zahájilo taneční odpoledne
Tanečním odpolednem byl včera v sále litoměřického hradu zahájený desátý ročník kampaně Místa přátelská seniorům. Akce určená lidem nad 60 let bude v Litoměřicích probíhat až do poloviny listopadu a nabídne řadu různých aktivit. Jubilejní ročník ...

24. 2. 2023 | Zahájení kampaně

Zahájení kampaně
Slavnostní zahájení jubilejního 10. ročníku kampaně "Místa přátelská seniorům v Litoměřicích"proběhne dne 12. 3. 2023 od 15:30 hodin v prostorách sálu hradu v Litoměřicích. Vstupné je zdarma.  Všichni senioři jsou srdečně zváni. Těšíme se na Vaši ...

23. 2. 2023 | Děkovný dopis účastníků kampaně

Děkovný dopis účastníků kampaně
Dne 23. 2. 2023 byl panu starostovi Ing. Radku Lövymu doručen děkovný dopis od účastníků kampaně "Místa přátelská seniorům v Litoměřicích".  Velice si vážíme vyjádření pozitivního názorů přímo od seniorů, kteří se jednotlivých akcí pravidelně ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.