Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Nové možnosti psychoterapeutické a poradenské péče v Litoměřicích

21. 1. 2021, Autor:Jan Vochomůrka

Zájem o odbornou pomoc při osobních nebo rodinných problémech, potřeba se někomu svěřit a vypovídat nebo začít životní změnu a osobní rozvoj je v posledních letech na vzestupu. Kapacity psychologů i terapeutů jsou přitom často naplněny na dlouhý čas dopředu.
To nyní neplatí v Litoměřicích. Aktuálně můžete využít nové možnosti odborné terapeutické a poradenské péče – pro různé skupiny lidí s nejrůznějšími tématy k řešení.
Jsme tři dlouhodobé kolegyně, které zprovoznily svou soukromou praxi a od září fungujeme v útulném prostoru ve vile ve Fügnerově ulici č. 1. Rády bychom se nyní představily a nabídly Vám svoje služby.  Naše kapacita je stále volná.

Mgr. Helena Kotová
Vystudovala jsem obor Sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a obor Sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické v Ústí nad Labem.
Psychoterapeutické vzdělání jsem získala v rámci čtyřletého psychoterapeutického výcviku v Pesso – Boyden systém psychomotor – PBSP  - terapeutický směr zaměření na propojení těla a myslí, emocí a tělesných projevů a neduhů. Dále mám ukončený komplexní výcvik v Krizové intervenci a prošla jsem řadou dalších kurzů, seminářů a také vlastním procesem terapie.
Mám 20 let praxe v poradenských a preventivních službách, včetně mediací a poradenství obětem trestných činů.
Jsem přesvědčená o tom, že každý může být v životě spokojený, protože naše prožívání můžeme ovlivňovat my sami. Ráda pomáhám lidem hledat jejich cestu. Co spolu můžeme řešit?
Poradensky pracuji s dospívajícími od 13let, terapeuticky s dospělými. Poskytuji pouze individuální konzultace. Řešit se mnou můžete nejrůznější náročné životní situace, krizové situace, široké spektrum těžkostí a společně také můžeme pracovat na svém osobním rozvoji. Nabízím konzultace osobní, online a také Terapie v přírodě.
Více na www.kotova.cz, telefon: 608 742 309, email: helena@kotova.cz

Mgr. Kamila Klupáková
Studovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii vedený Dr. Jitkou Vodňanskou a další kurzy zaměřené na práci s rodinou a dětmi. V oblasti pomáhajících profesí se pohybuji celý svůj dvacetiletý profesní život. Od roku 2013 pracuji jako psychoterapeutka v Poradně pro rodiny Klíč v Roudnici nad Labem. V rámci své soukromé praxe poskytuji terapii rodinou a individuální pro dospělé i děti.
Více na www.poradenska-praxe.cz, telefon: 603 153 413, email: kamila.klupakova@email.cz

Mgr. Kateřina Stibalová
V roce 1997 jsem začala pracovat v Kontaktním centru s lidmi závislými na návykových látkách. Tam jsem zjistila, že pokud chci efektivně pomáhat lidem s jejich závislostí, budu s nimi řešit i spoustu jiných životních okolností. Po 2 letech přednášek na Pražské psychoterapeutické fakultě jsem nastoupila do sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR 2000. V průběhu let jsem začala postrádat oficiální vzdělání a tak jsem vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.
Při škole jsem prošla druhým výcvikem psychodynamicky a daseinsanalyticky zaměřeným. V průběhu studia jsem získala praxi v centru pro poruchy příjmu potravy. Poté jsem se pracovně vrátila do kontaktního centra, kde na částečný úvazek pracuji dodnes. V průběhu let jsem se věnovala pracovně tématům, ve kterých jsem se dále vzdělávala v krátkodobějších kurzech.
Věnovala jsem se krizové intervenci, motivačním rozhovorům, práci s traumatem, práci se ztrátou a zármutkem a prošla jsem výcvikem v supervizi a výcvikem v metodě zvládání vzteku. Nyní jsem se rozhodla nabídnout své služby formou soukromé psychoterapeutické praxe a aktuálně jsem zařazena do pilotního projektu VZP na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který probíhá do konce května a jde o proplacení 10 sezení terapie. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a řídím se jejich etickým kodexem. Pracuji s mladistvými a dospělými individuální formou nyní i online.       
Více na Fcb: Psychoterapie-Stibalova, telefon: 777 854 252,  email: info@psychoterapie-stibalova.cz
 
 
Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Svůj život máte ve svých rukou, a pokud potřebujete poradit a pomoci, není se za co stydět. Naopak, už jen tím děláte první krok k tomu, abyste se cítili lépe.
Nic není závazné, sami se rozhodujete, zda budete v terapii pokračovat. První konzultace je většinou seznamovací, slouží k vyjasnění očekávání a poznání se navzájem. Záleží pak na vás, zda budete chtít pokračovat.
Těšíme se na případnou spolupráci! Ostatní

Událo se ...

7. 1. 2022 | Dotační programy odboru sociálních věcí a zdravotnictví

V hlavním menu v záložce DOTACE, naleznete všechny potřebné dokumenty k dotačním programům:Program podpory sociálních služeb pro rok 2022Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2022Program podpory sociálních a zdravotních aktivit na rok 2022

3. 1. 2022 | Nový komunitní plán počítá se startovacími byty pro mladé i podporou seniorů

Město Litoměřice nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Jako zbytek republiky, ale také Evropy, se však potýká se stárnutím obyvatelstva. Jak reagovat na tento trend? Jak pomoci mladší generaci? A lze udržet dosavadní kvalitu sociálních služeb na Litoměřicku a dále tyto ...

10. 12. 2021 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Komunitní centrum Litoměřice Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. přeje všem svým klientům a příznivcům krásné svátky vánoční a všechno krásné v Novém roce – v roce 2022. Také v tomto roce tu komunitní centrum bude pro klienty ...
© 2017. Všechna práva vyhrazena.