Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Klienti NADĚJE pomáhají v Zoocentru Srdov

4. 7. 2017, Autor:Markéta Vlčková

Litoměřice – Sociálně terapeutická dílna NADĚJE umožňuje klientům s mentálním a kombinovaným postižením různé druhy aktivizace - pletení košíků, tkaní koberců, výrobu mýdel, svíček aj. Cílem pracovní terapie je začlenění klientů do běžné společnosti, získání nových schopností a dovedností a pracovních návyků. Klient má radost ze smysluplné činnosti, něco se naučí a zvyšuje šanci uplatnění na otevřeném trhu práce.

V rámci rozšiřování nabídky aktivit se dílna rozhodla oslovit Zoocentrum Srdov, kde by se klienti seznámili s prací na zahrádce a péčí o zvěř. „Provozovatel Zoocentra, pan Fišer, nám vyšel vstříc a jednou týdně se klientům věnuje. Ti prožívají nevšední zážitky, učí se novým dovednostem a vždy se do centra těší," uvedla Kateřina Drbohlavová, vedoucí sociálně terapeutické dílny NADĚJE Litoměřice.

A jak návštěva Srdova probíhá? Klienti nejprve pomáhají se zaléváním, čištěním okrasných kamenů, stříháním větví, hrabáním a vším dalším, co je potřeba. Následuje svačina s kávou a poté oblíbené krmení zvěře, které si klienti užívají nejvíce. Krotké laně, kozy a jelen se nechávají krmit z ruky, jedna z laní dává za rohlík i pusu.

Provozovatel Zoocentra pan Fišer dodává: „Z mého pohledu je spolupráce i pro mě přínosem. S klienty navazuji přátelství a společně uděláme třeba takové práce, které já sám bych dělal dlouho, a je to určité oboustranné zpestření běžného života. Bezvadný je i přístup doprovodného personálu, nic není problém a vždy se na všem domluvíme a společnými silami vykonáme. Klienti jsou skutečně srdeční a mají vždy chuť do práce a je na nich vidět, jak se těší na práci, pak kafíčko a nakonec na krmení zvěře. Doufám, že spolupráce bude pokračovat i o prázdninách a déle."Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.