Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Jak se (ne)stát závislákem - Týden primární prevence

26. 10. 2017, Autor:Jan Vochomůrka

Skupina pro rodinu, děti a mládež je jednou z pracovních skupin Komunitního plánování.

Na pravidelných měsíčních setkáních zástupci této skupiny usilují o rozvoj volnočasových aktivit ve městě, mapují potřeby cílové skupiny.

Skupina pro rodinu, děti a mládež také připravila již čtvrtý ročník - Týden primární prevence pro žáky  7. -9. tříd ZŠ.

Od 30.10 – 2. 11.2017  je v prostorách DDM Rozmarýn instalována interaktivní hra pro …náctileté s názvem „Jak se (ne)stát závislákem“.

 Školám bude nabídnuto  6 závažných témat z oblasti rizikového chování. Jedná se o kouření, alkohol, poruchy příjmu potravy, drogy, rozhodování a asertivitu.
 
Interaktivní hru Jak se nestát závislákem realizuje PPP Litoměřice od roku 2011 přímo na školách. Hra vznikla ve Státním zdravotním ústavu na oddělení podpory zdraví a je úspěšně realizována proškolenými odborníky od roku 2008. Více informací získáte v Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje.
 
Na této aktivitě spolupracuje Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, NADĚJE o.s., DDM Rozmarýn a Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.
 
Zapsala: Zora Čuchalová
Vedoucí skupiny KP pro Rodinu, děti a mládežOstatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...

30. 10. 2023 | Rok důstojnosti 2023

Rok důstojnosti 2023
Rádi bychom Vás pozvali na besedu pořádanou k Roku důstojnosti dne 1. 11. 2023 od 16:00 do knihovny Karla Hynka Máchy. Kampaň byla založena k výročí uctění památky Doroty Šandorové, klientky z domova pro osoby se zdravotním postižením, která byla dne 6. 1. 2021 zabita ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.