Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Charita Litoměřice - pečovatelská služba

Charita Litoměřice - pečovatelská služba
Adresa: Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
Provoz: Po-Ne i o svátcích 7:00-21:00
Telefon: 417 770 096, 731 402 424
E-mail: alena.mohauptova@litomerice.charita.cz
www: www.litomerice-charita.cz
Poskytovatel služby: Farní charita Litoměřice
IČ: 46769382
Forma poskytované služby: Terénní (město Litoměřice + okruh 15 km od města Litoměřice)
Popis služby:

Jsme terénní pečovatelská služba poskytující svou pomoc na území města Litoměřice a v okruhu do 15 km od města. Cílem naší činnosti je napomáhat občanům k tomu, aby mohli zůstat co nejdéle ve svých domovech a zachovat si tak vazby na své přirozené domácí prostředí, ve kterém se nachází jejich rodina, přátelé a blízcí. Cílem je také podpořit klienta, aby byl co nejvíce soběstačný.  Jsme tu pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (seniory), osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením a rodiny s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péčí o sebe či o domácnost.  O naši službu může požádat a základní informace získat jak zájemce, tak rodina či blízcí. Svým klientům nabízíme činnosti, mezi něž patří základní sociální poradenství a úkony péče o osobu. Jsme schopni zajistit podání žádosti o Příspěvek na péči poskytovaný Úřadem práce, pomoci s vyplněním formulářů či jiných dokumentů.

Pečovatelská služba Charity Litoměřice otevřela pro veřejnost dveře Integrovaného výcvikového centra, díky kterému předává informace, praktické rady a důležité kontakty pro zvládání dlouhodobé péče o osoby blízké. Zaměřuje se na neformální pečující osoby, kterým pomůže ulehčit pečovatelský závazek, zlepšit kvalitu jejich života a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je jednodušší pečovat.

Své činnosti se snažíme vykonávat pečlivě, kvalitně a efektivně a dbáme na to, aby mezi námi a klientem byla vždy důvěrná a přátelská atmosféra. Do vykonané péče aktivně zapojujeme i klientovu rodinu, aby byly zapojeny všechny formy podpory a vznikl sehraný tým. Naše možnosti nám dovolí svou pomoc a podporu vykonávat denně, a to i včetně víkendů a svátků, v čase od 07.00 – 21.00 hodin.

Věková struktura: Bez omezení věku.
Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

26. 3. 2024 | Kampaň "Místa přátelská seniorům"

Kampaň
Již tradiční kampaň Místa přátelská seniorům připravil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví společně se svými partnery i v roce 2024. Kampaně se mohou zúčastnit litoměřičtí senioři starší 60 let. Slavnostní zahájení kampaně proběhne 14. 4. 2024 od 15:30 hodin ...

4. 1. 2024 | Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024
Čtyřiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky je již v plném proudu. Pokud se Vám dosud zatím nepodařilo koledníky Tříkrálové sbírky potkat v ulicích měst a obcí, využijte možnosti a přijďte 6. 1. 2024 od 18:00 na mši ke cti Tří králů a od ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.