Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory

Charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory
Adresa: Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
Provoz: Nepřetržitě
Telefon: 417 770 011
E-mail: ds@litmerice.charita.cz
www: www.litomerice.charita.cz
Poskytovatel služby: Charita Litoměřice
IČ: 46769382
Forma poskytované služby: Pobytová
Popis služby: Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby starší 65 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, zejména z důvodu věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, kde péče rodiny či terénních sociálních služeb již nepokrývá jejich potřeby. Pobytová služba Domov pro seniory je poskytována nepřetržitě, je zajištěna odborná pečovatelská, zdravotní, rehabilitační, aktiizační a sociální péče.
V našich pobytových službách usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. Do domova dochází praktický lékař, lékařka s atestací anesteziologické a paliativní péče, foniatrička, neuroložka, psychiatr, nutriční terrapeutka a rehabilitační sestra i duchovní správce.
Široký multidisciplinární tým odborníků poskytuje kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost kždého z našich klientů. V péči uplatňujeme psychobiografický model podle prof Böhma, který individuálním přístupem na základě životního příběhu pomáhá k dosažení psychické pohody a re-aktivizaci dochovaných schopností.
Poznámka: Zařízení je držitelem značky kvality v počtu 5 hvězd ***** za sekci ubytování, strava, volný čas a kultura, péče a partnerství.
Cílová skupina: Senioři od 65 let.Ostatní

Událo se ...

14. 6. 2024 | Výlet do Bečova nad Teplou 28. 5. 2024

Výlet do Bečova nad Teplou 28. 5. 2024
V rámci kampaně Místa přátelská seniorům, kterou pořádá každoročně Město Litoměřice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, si mohli litoměřičtí senioři udělat výlet do Bečova nad Teplou, kde se v útrobách zámku krom běžných komnat skrývá ...

14. 6. 2024 | Do života bez karambolu 12. 6. 2024 - akce pro 9. třídy

Do života bez karambolu 12. 6. 2024 - akce pro 9. třídy
Ve středu 12. 6. 2024 byl Policií ČR ve spolupráci s městem Litoměřice, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a dalšími organizacemi připraven pro žáky 9. tříd litoměřických základních škol naučně zábavný program v rámci akci pod názvem Do života bez ...

11. 6. 2024 | Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky

Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky
Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky viz letáček. Máte chuť pomáhat druhým, bez nároku na finanční odměnu? Vaši pomoc potřebujeme zejména na lůžkových odděleních neurologie, rehabilitace a LDN. Cílem Vaší práce je obnovení ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.