Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Adresa: Teplická 3, 412 01 Litoměřice
V Jiříchách 60/6, 400 01 Ústí nad Labem
Provoz: Po, Út, Pá: 8:00 - 15:30 terén; St: 8:00 - 15:30 ambulance Ústí nad Labem; Čt: 8:00 - 13:00 ambulance Litoměřice
Telefon: 771 770 360 - vedoucí sociální pracovnice
E-mail: dolezalova@cpnrp.cz
www: www.cpnrp.cz
Poskytovatel služby: Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
IČ: 26999234
Forma poskytované služby: Ambulantní, terénní
Popis služby: Služba je určena rodinám nacházejícím se v nepříznivé životní či sociální situaci, které chtějí tuto situaci řešit.
 • služba je určena náhradním rodinám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
 • nabízí náhradním rodinám podporu a pomoc při řešení obtížné životní situace
 • nabízí podporu dle potřeb rodiny
 • předchází problémům, které by mohly vést k odebrání dítěte
 • pomáhá také zprostředkovat další potřebné kontakty a služby (lékař, právník, atd.)


Cíle služby:

 • uvědomění si výskytu obtíží spadajících do škály nepříznivých sociálních situací
 • schopnost vyžádat si pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (př. žádost o poskytnutí sociální služby)
 • orientace pečujících osob při řešení nepříznivých sociálních situací v rodině
 • vlastní aktvní přístup rodin k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé sociální situace 
 • zvýšení samostatnosti pečujících osob při řešení nepříznivé sociální situace v rodině a budování jejich nezávislosti na službě
 • stabilizace rodiny a prevence relapsu


S čím vám můžeme pomoci?

 • pomoc při hospodaření s penězi a řešením dluhů
 • doprovod při jednáních na úřady
 • pomoc s vyřizováním sociálních dávek
 • pomoc s vyhledáváním zaměstnání
 • pomoc s výchovnými obtížemi dětí
 • pomoc se školními obtížemi 
Kapacita: Individuální kapacita: 3
Cílová skupina: Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.Ostatní

Událo se ...

14. 6. 2024 | Výlet do Bečova nad Teplou 28. 5. 2024

Výlet do Bečova nad Teplou 28. 5. 2024
V rámci kampaně Místa přátelská seniorům, kterou pořádá každoročně Město Litoměřice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, si mohli litoměřičtí senioři udělat výlet do Bečova nad Teplou, kde se v útrobách zámku krom běžných komnat skrývá ...

14. 6. 2024 | Do života bez karambolu 12. 6. 2024 - akce pro 9. třídy

Do života bez karambolu 12. 6. 2024 - akce pro 9. třídy
Ve středu 12. 6. 2024 byl Policií ČR ve spolupráci s městem Litoměřice, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a dalšími organizacemi připraven pro žáky 9. tříd litoměřických základních škol naučně zábavný program v rámci akci pod názvem Do života bez ...

11. 6. 2024 | Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky

Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky
Krajská zdravotní Nemocnice Litoměřice přijme dobrovolníky viz letáček. Máte chuť pomáhat druhým, bez nároku na finanční odměnu? Vaši pomoc potřebujeme zejména na lůžkových odděleních neurologie, rehabilitace a LDN. Cílem Vaší práce je obnovení ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.