Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Adresa: Teplická 3, 412 01 Litoměřice
V Jiříchách 60/6, 400 01 Ústí nad Labem
Provoz: Po, Út, Pá: 8:00 - 15:30 terén; St: 8:00 - 15:30 ambulance Ústí nad Labem; Čt: 8:00 - 13:00 ambulance Litoměřice
Telefon: 771 770 360 - vedoucí sociální pracovnice
E-mail: dolezalova@cpnrp.cz
www: www.cpnrp.cz
Poskytovatel služby: Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
IČ: 26999234
Forma poskytované služby: Ambulantní, terénní
Popis služby: Služba je určena rodinám nacházejícím se v nepříznivé životní či sociální situaci, které chtějí tuto situaci řešit.
 • služba je určena náhradním rodinám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
 • nabízí náhradním rodinám podporu a pomoc při řešení obtížné životní situace
 • nabízí podporu dle potřeb rodiny
 • předchází problémům, které by mohly vést k odebrání dítěte
 • pomáhá také zprostředkovat další potřebné kontakty a služby (lékař, právník, atd.)


Cíle služby:

 • uvědomění si výskytu obtíží spadajících do škály nepříznivých sociálních situací
 • schopnost vyžádat si pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (př. žádost o poskytnutí sociální služby)
 • orientace pečujících osob při řešení nepříznivých sociálních situací v rodině
 • vlastní aktvní přístup rodin k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé sociální situace 
 • zvýšení samostatnosti pečujících osob při řešení nepříznivé sociální situace v rodině a budování jejich nezávislosti na službě
 • stabilizace rodiny a prevence relapsu


S čím vám můžeme pomoci?

 • pomoc při hospodaření s penězi a řešením dluhů
 • doprovod při jednáních na úřady
 • pomoc s vyřizováním sociálních dávek
 • pomoc s vyhledáváním zaměstnání
 • pomoc s výchovnými obtížemi dětí
 • pomoc se školními obtížemi 
Kapacita: Individuální kapacita: 3
Cílová skupina: Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.Ostatní

Událo se ...

19. 10. 2023 | 13. Divadelní benefice

13. Divadelní benefice
Centrum pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s divadelními soubory a kulturními zařízeními, za finanční podpory města Litoměřice, pořádá 13. Divadelní benfici, jejíž výtěžek bude určen pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

3. 11. 2023 | "IZS - Tvůj ochránce"

Tradičně pořádaná akce, která probíhá v rámci Národních dnů bez úrazu se za spolupráce ÚO Policie ČR Litoměřice s městem Litoměřice a dalšími organizacemi konala 3. 10. 2023 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Tato akce je určena pro všechny ...

30. 10. 2023 | Rok důstojnosti 2023

Rok důstojnosti 2023
Rádi bychom Vás pozvali na besedu pořádanou k Roku důstojnosti dne 1. 11. 2023 od 16:00 do knihovny Karla Hynka Máchy. Kampaň byla založena k výročí uctění památky Doroty Šandorové, klientky z domova pro osoby se zdravotním postižením, která byla dne 6. 1. 2021 zabita ...
© 2022. Všechna práva vyhrazena.